نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته چندین شعبه از دانشگاه پیام نور تعطیل شد، دانشگاه آزاد نیز شعبی که کارایی ندارد را باید تعطیل کند. به گزارش ایسنا، محمد تقی نقدعلی بیان کرد: امروز کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور نسبت به پرداخت نشدن سه درصد حق بیمه بیکاری که در طول ۴۰ سال گذشته از آنها اخذ شده اما به تامین اجتماعی واریز نشده است گلایه‌مند هستند. از سوی دیگر دانشگاه آزاد در مصوبه‌ای ۲۵ درصد درآمد شعب را در استان به حساب مرکز استان واریز می‌کند تا شعبه‌هایی که دانشجو ندارند از این منابع استفاده کنند و تعطیل نشود. مگر خدا گفته که به هر قیمتی باید دانشگاه آزاد حفظ شود.