پیوند علامه، پزشک اورژانس بیمارستان‌های آبادان با پریدن از طبقه هشتم برج ساحلی اروند، به زندگی خود پایان داد. به گزارش تسنیم، حال عمومی این پزشک طب اورژانس هنگام انتقال به بیمارستان بسیار وخیم بود و لحظاتی پس از انتقال جان باخت. تحقیقات در خصوص جزئیات دقیق علت این حادثه و خودکشی پزشک آبادانی توسط پلیس در جریان است.