رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان خبر از مسمومیت گروهی از دانشجویان این دانشگاه داد.

به گزارش ایرنا، بابک کریمی با بیان اینکه مشکل به وجود آمده به خیر گذشته است، اظهار داشت: فرآیند درمان همه دانشجویان بجز یک نفر به صورت سرپایی انجام شد و تنها یک مورد بستری داشتیم.

وی تصریح کرد: بررسی‌های مختلفی در حال انجام است و اگر علت بیماری دانشجویان، مسمومیت غذایی باشد، پیمانکار شدیدا مجازات خواهد شد.