معلمان در شهرهای مختلف ایران با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان دست از کار کشیدند و در مقابل دفاتر ادارات مرکزی آموزش و پرورش منطقه‌ای و استانی و در تهران مقابل مجلس تجمع کردند.

این چندمین تجمع سراسری معلمان از مهر سال گذشته است. یکی از خواسته‌های آنها اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان و آزادی معلمان بازداشتی و زندانی است.