مسجد وکیل شیراز، همچنان خبرساز است. آنطور که شواهد پیداست در هفته جاری، بخشی از عرصه مسجد وکیل شیراز دچار فروریزی شده است و دسترسی مردم و بازدیدکنندگان به راهرو شرقی بنا که مابین شبستان شرقی و گذری است که به بازار وکیل جنوبی می‌رسد، محدود شده و اجازه بازدید مردم از آن بخش و استفاده از دستشویی‌های پشت مسجد داده نمی‌شود.