سخنگوی دولت خبر داد که تغییر ساعت کار ادارات در هیئت دولت تصویب شد.

به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی گفت: بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو تصویب شد که به‌موجب آن از ۲۱ خرداد تا تاریخ ۳ شهریور ساعت کاری ادارات به ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ دقیقه تغییر کند و این تغییر از سوی مقامات اداری و استانی باید جبران شود تا خللی در خدمت‌رسانی و انجام امور نداشته باشیم.