ایسنا- نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حال حاضر رودخانه جراحی آبی ندارد و سد مارون یک نیز آب ندارد، گفت: آب شرب هندیجان و ماهشهر مشکل دارد اما به دلیل اینکه سد مارون یک آب ندارد نمی‌توانند به ما آبی بدهند و کشت نیز ممنوع شده است اما می‌گویند سد مارون ۲ احداث شود تا دیگر هیچ آبی وارد منطقه نشود.

نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قبلا حتی مردم شهرهای اطراف ماهی مورد نیاز خود را از ماهشهر تامین می‌کردند اما اکنون به دلیل آلودگی، مردم ماهشهر برای تهیه ماهی خوب به بنادر دیگر می‌روند.