معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ۳۷ درصد جمعیت پایتخت در بافت فرسوده ساکن‌اند، گفت: در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، دستگاه‌های متولی موضوع را جدی نمی‌گیرند.

به گزارش فارس، حمیدرضا صارمی بابیان اینکه باید بسته تشویقی در شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شود تا تحرک بیشتری برای ساخت در بافت فرسوده صورت بگیرد، اظهار کرد: تراکم جمعیت در مناطق کمتر برخوردار سه برابر تراکم در دیگر نقاط شهر تهران است.او بابیان اینکه تراکم حضور افراد در نقاط مختلف شهر تهران ۱۳۱ نفر در هکتار و در بافت فرسوده ۳۹۱ نفر در هکتار است، تصریح کرد: سرانه خدماتی در بافت فرسوده، هفت مترمربع و در کل تهران ۳۰ مترمربع است.