امام‌جمعه ماهشهر با بیان اینکه اوضاع محیط‌زیست در ماهشهر خوب نیست گفت: تنها آلودگی پتروشیمی‌ها برای مردم اینجا است به‌گونه‌ای بسیاری از بیماری‌ها از نفس کشیدن در این هوا نشات می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سید امیر محمدی‌پور اظهار کرد: همه می‌دانیم که امروز مردم ما در چه شرایطی هستند و نیازی به بیان نیست. ازنظر محیط‌زیست باید به داد مردم خوزستان به‌ویژه مردم ماهشهر رسید.او افزود: وجود حدود ۲۴ پتروشیمی فعال در منطقه مایه فخر و مباهات کشور است اما آلودگی پتروشیمی‌ها برای مردم اینجا است به‌گونه‌ای که بسیاری از بیماری‌ها از نفس کشیدن در این هوا نشات می‌گیرد. خراب شدن و از بین رفتن مقدار زیادی از صنعت صیادی که مردم از قدیم به آن پایبند بودند نیز طرف دیگر موضوع است.