بر اساس برآورد سازمان ملل، ایرانی‌ها در منطقه خاورمیانه کمترین سرانه دورریز غذا را دارند.

به گزارش ایرنا، برنامه محیط زیست سازمان ملل میزان حیف و میل سالانه غذا در ایران را حدود ۵.۹ میلیون تن برآورد و اعلام کرد هر ایرانی به طور میانگین ۷۱ کیلوگرم غذا در سال دور می‌ریزد.

بر اساس این گزارش هر ساله ۱۷ درصد غذای تولیدی در جهان که وارد بازار مصرف می‌شود به هدر می‌رود. این رقم معادل مصرف غذای ۶۹۰ میلیون نفر برای یک سال است.