رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: طی سال جاری و تاکنون ۱۳ نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شدند که متأسفانه یک نفر نیز جان خود را ازدست‌داده است.

به گزارش ایسنا، دکتر بهزاد امیری بیان کرد: چنانچه دام توسط انسان بدون رعایت نکات بهداشتی و بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی ذبح شود و در معرض خون و ترشحات دام آلوده قرار گیرد، احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد.