دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های متخصصان تا سه ماه آینده موج جدیدی از کرونا و افزایش چشمگیری در ابتلا به این بیماری نداریم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا جماعتی افزود: اثربخشی انواع واکسن‌ها در مقابله با اُمیکرون نسبت به سایر واریانت‌های قبلی، مقداری کاهش یافته؛ اگرچه بیشترین اثر واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر و بستری بیماران در بیمارستان‌ها بوده است.