جانشین هماهنگ‌کننده ارشد واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در ایران بیشتر از ۲۵ هزار بیمار در لیست انتظار پیوند قرار دارند و متاسفانه از این تعداد روزانه ۷ تا۱۰ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، فریبا قربانی افزود: طبق آمار در ایران سالانه ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی داریم که با توجه به این تعداد،‌ تنها ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر با رضایت خانواده به اهدای عضو می‌رسند.