وزارت بهداشت اعلام کرد که تاکنون ۶ نفر بیمار مشکوک به آبله میمونی در کشور داشته‌ایم و از این تعداد ۵ نفر مشمول نمونه‌گیری بودند.

به گزارش وبدا، از این ۵ نفر، نتیجه تست‌های اولیه ۳ بیمار منفی بوده است و تا این لحظه مورد مثبت آبله میمونی نداریم‌‌.گفته شده از آنجایی که ویروس آبله میمونی در ایران در گردش نیست؛ شناسایی این بیماری در مرزها تشدید شده است.