پس از آنکه سازمان نظام روانشناسی کشور، اسامی ۱۴۴ روانشناس نما یا روانشناس زرد که فاقد مجوز از سازمان نظام روانشناسی هستند را منتشر کرد. لیستی که در آن نام افراد شناخته شده‌ای چون فرهنگ هلاکویی، محمود انوشه، ایمان سرورپور، علیرضا شیری و ... به چشم می‌خورند، دبیر اجرایی انجمن مشاوره ایران گفت: سازمان نظام روانشناسی باید لیست روانشناسان مجاز را طوری منتشر کند که مردم دسترسی راحتی داشته باشند یا اپلیکیشن‌هایی برای آن راه‌اندازی کند.به گزارش ایسنا، سمیه فکریان افزود: ما سال‌ها این دغدغه را مطرح کردیم که عده‌ای از این حوزه سوءاستفاده کرده و بهره می‌برند و آسیب‌های جدی به‌سلامت خانواده‌ها و جامعه می‌زنند و تأخیر مسئولان در رسیدگی به این موضوع باعث شد عده‌ای بدون هیچ تخصصی با ردیف کردن کلمات موزون و لاتین و با مهارت سخنوری خود، افرادی را دور خود جمع کنند.