دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اکنون یک قانون مشخص و واحد وجود دارد که طبق آن مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو باشد ممنوع است و جلوی مانتوها باید روی هم بیاید و دکمه داشته باشد.به گزارش «انتخاب»؛ سید مجید امامی افزود: دستورالعمل پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و ویترین چینی ابلاغ شده است.