سازمان هواشناسی گزارش کرده است که از دیروز جمعه طوفان گرد و غبار بار دیگر وارد کشور شده و تا امروز آسمان بخشی از کشور را خواهد پوشاند.

این سازمان منشأ گرد و غبارها را عراق دانسته و گفته است این طوفان به تدریج شماری از شهرهای شمال غرب و البرز تا جنوب و جنوب شرق کشور در بر خواهد گرفت.