معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، از تلف شدن دومین توله از سه توله یوزپلنگ به دنیا آمده در مرکز تکثیر پارک ملی توران خبر داد.

حسن اکبری گفت: در پی تغییر عادت دفع دو توله یوز باقی‌مانده در حال انتقالشان به تهران بودیم که یکی از آن‌ها در مسیر تلف شد و علت پس از کالبدگشایی اعلام می‌شود.