ریس موسسه تحقیقات جمعیت کشور با تأکید بر لزوم در پیش گرفتن سیاست‌ مانع زدایی از ازدواج جوانان و فرزند آوری خانواده‌ها، گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون مجرد در کشور داریم که از این میان شش میلیون پسر ۲۰ تا ۴۵ ساله و ۵.۶ میلیون دختر ۱۵ تا ۴۰ ساله «مجرد» هستند که اگر وارد تجرد قطعی شوند، ازآنجاکه طبیعتاً فرزندی ندارند از خود جانشینی باقی نخواهند گذاشت و جمعیت جدید جایگزین نمی‌شود.

 

پیری 33 درصد از جامعه در 1430

به گزارش ایسنا، مسعود عالمی نیسی با تأکید بر اینکه باید تمرکز خود را بر روی سیاست‌های مانع زدایی از ازدواج قرار دهیم، خاطرنشان کرد: از میان این ۱۲ میلیون مجرد، می‌تواند ۶ میلیون خانواده تشکیل شود و اگر نصف این تعداد نیز ازدواج کنند، درواقع ۳ میلیون خانواده تشکیل می‌شود و اگر نصف این تعداد خانواده تشکیل‌شده نیز یک فرزند به دنیا آورند ۱.۵ میلیون ولادت خواهیم داشت.

به گفته عالمی نیسی، میانگین سنی جمعیت کشور در ۳۰ سال آینده به حدود ۴۸ سال می‌رسد و می‌توان گفت در سال ۱۴۳۰ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور سالمند می‌شود و این به آن معنا است که از هر ۱۰ نفر ۴ نفر سالمند خواهند بود.

او با اشاره به آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، خاطرنشان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد جمعیت ما سالمند هستند، یعنی از هر ۱۰ نفر یک نفر سالمند (بالای ۶۰ سال سن) است، درحالی‌که در سال ۱۴۳۰ از هر ۱۰ نفر ۴ نفر سالمند خواهند بود و این‌گونه نیروی فعال کار ما کم می‌شود.

عالمی همچنین این را هم گفت که نرخ رشد جمعیت ایران در دهه ۸۰ میلادی یا همان دهه ۶۰ شمسی، یعنی حدود ۴۰ سال قبل، ۴ درصد بوده است و این نرخ تا دو سال قبل یعنی در سال ۲۰۲۰ به ۱.۳ درصد رسیده است.

 

به ازای هر زن و مرد، جانشینی برای جمعیت وجود ندارد

او بابیان اینکه اگر میانگین سنی جامعه افزایش یابد با سالمندی جمعیت مواجه می‌شویم، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ باروری کشور ما زیر ۲ یعنی ۱.۷ تا ۱.۸ است و این به آن معناست که به ازای هر زن و مرد، جانشینی برای جمعیت کشور وجود ندارد.

 

نرخ باروری محاسبه‌شده برای زنان متأهل ۲.۷ است

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه نرخ باروری حاصل تقسیم تعداد موالید ثبت‌شده در یک سال بر تعداد زنان و دختران در سن باروری است، توضیح داد: درست است که نرخ باروری ما در حال حاضر ۱.۷ است اما این نرخ حاصل تقسیم تعداد موالید ثبت‌شده در یک سال بر تعداد زنان و دختران در سن باروری است که ممکن است ازدواج‌کرده و یا ازدواج‌نکرده باشند. این در حالی است که ما از دختران ازدواج‌نکرده انتظار باروری نداریم و اگر این نرخ را تنها برای زنان متأهل حساب کنیم، نرخ ۲.۷ حاصل می‌شود که یعنی خانواده‌های ما به‌طور میانگین دو فرزند را دارند.

 

میزان مجردین، میانگین نرخ باروری را کاهش داده است

او بابیان اینکه ۸۸ درصد جوانان مجردِ در سن ازدواج ما تمایل به ازدواج دارند، ادامه داد: افرادی که ازدواج می‌کنند می‌خواهند فرزند دار شوند اما مسئله اصلی این است که ازدواج کم شده است و میزان مجردین باعث شده میانگین ما در نرخ باروری کاهش پیدا کند. بنابراین باید موانع ازدواج را برطرف کنیم.

مردم ما تمایل به ازدواج و فرزند آوری دارند، درحالی‌که در کشورهای اروپایی این تمایل کاهش پیداکرده است و جوان ما اگر رفاه معمولی یعنی شغل و مسکن داشته باشد ازدواج‌کرده و فرزند آوری خوبی هم خواهد داشت، بنابراین اگر موانع ازدواج نظیر بیکاری و هزینه مسکن را برای جوانان از بین ببریم، خودبه‌خود جوانان به سمت ازدواج و فرزند آوری سوق پیدا می‌کنند.