حمله گله سگ‌های ولگرد به زنی جوان و دختر ۳ساله‌اش در کرج حادثه تلخی را رقم زد و دختر خردسال را تا یک‌قدمی مرگ پیش برد.

این حادثه در مشکین‌دشت کرج، در محدوده شهرک بعثت اتفاق افتاد. یک سگ ولگرد به دختربچه حمله کرد و او را از دست مادرش قاپید. زن جوان که از این صحنه شوکه شده بود، همین‌که خواست دخترش را از چنگ سگ ولگرد نجات دهد، سگ دختر را چند متری با خودش کشید و هم‌زمان چند سگ دیگر سررسیدند و صحنه هولناکی رقم خورد.