معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: با رصد یادگیری دانش آموزان متوجه شدیم میزان یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا بسیار افت کرده است که در برخی دروس آمار دانش آموزان «نیازمند به تلاش» ۲ برابر شده است. 

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم‌زاده اعلام کرد: مرحله اول جبران و تثبیت یادگیری در تابستان سال گذشته اجرا شد و مرحله دوم را نیز بر اساس نتایج ارزشیابی را اول بهمن ماه تا پایان سال تحصیلی اجرا کرده ایم. برای تابستان امسال نیز برای جبران افت یادگیری دانش آموزان، کلاسهای جبرانی برگزار خواهیم کرد.