معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بازه زمانی برگزاری آزمون‌های کتبی در تمامی پایه‌ها از روز یکشنبه یکم تا روز پنجشنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ است.

به گزارش فارس رضوان حکیم‌زاده اظهار کرد: در دوره اول ابتدایی یعنی پایه‌های اول، دوم و سوم در دروس فارسی و ریاضی و در دوره دوم ابتدایی یعنی پایه‌های چهارم و پنجم در دروس فارسی، ریاضی و علوم و پایه ششم در تمامی دروس علاوه بر ابزار‌های مختلف ارزشیابی کیفی - توصیفی، در پایان سال تحصیلی آزمون‌های کتبی برگزار می‌شود. در پایه‌های اول تا پنجم، برگزاری آزمون کتبی به صورت کلاسی بوده و تمامی فرایند‌های آن اعم از طراحی سؤالات، اجرای آزمون و تصحیح اوراق بر عهده معلم مربوطه است و امتحان پایه ششمی‌ها «هماهنگ منطقه‌ای» است.