به گزارش ایرنا، در حالی که براساس برخی گزارش‌ها دلیل فروریختن این پدیده زیبا حضور گردشگران و بی‌توجهی و تخریب با برپایی کمپ از سمت آنها عنوان شده، اما سرپرست بخشداری هرمز بندرعباس آن را در اثر وقوع یک پدیده طبیعی دانست.محمد زرنگاری اظهار داشت: این صخره‌ که در ضلع جنوب شرقی جزیره‌ هرمز، در فاصله‌ یک کیلومتری ساحل لاک پشت‌ها و غار رنگین کمان قرار دارد،  در اثر رخ دادن یک پدیده طبیعی فرو ریخته و هیچ گونه دخالت انسانی در فرو ریختن آن دخیل نبوده است.