مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب هوا از ابتدای هفته جاری در پایتخت گفت: بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای منشا اصلی گرد و غبار کشور عربستان است که از روز جمعه وارد کشور شده است.به گزارش ایسنا، محمد مهدی‌میرزایی‌قمی ادامه داد: انتظار داریم که همین وضعیت در تهران حاکم باشد و کاهش آن در روزهای آینده بستگی به وضعیت جوی و شرایط هواشناسی مانند وزش باد دارد.