سحرگاه دیروز شنبه ۱۰ اردیبهشت و در آستانه روز معلم، چهار فعال صنفی فرهنگیان تهران بازداشت شدند.

به گزارش کانال کانون صنفی معلمان ایران؛ علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابرا هیمی از فعالان صنفی فرهنگیان تهران بازداشت شدند و همچنین منزل شهرام حیدری دیگر فعال صنفی معلمان، تفتیش شد.