یک نماینده مجلس یازدهم در واکنش به پروژه داپ ترکیه، مطرح کرد: ترکیه دارد چراغ خاموش و محرمانه پیش می‌رود؛ در حالیکه پروژه سد‌سازی بر روی سرشاخه‌های دجله و فرات یا همان «داپ» تاثیر اساسی روی کشور ما دارد و به ویژه در شمال غرب ایران خطر جدی ایجاد می‌کند. اجرای این طرح بر سرشاخه‌های ارس است و ایران را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش انتخاب، رحمت‌الله نوروزی بیان کرد: ما در کمیسیون کشاورزی مجلس این بحث را داشتیم و در دیدار با وزیر محترم نیرو هم مطرح کردیم. وزارت خارجه باید دیپلماسی فعالی داشته باشد چرا که ترکیه دارد چراغ خاموش و محرمانه پیش می‌رود؛ در حالیکه پروژه داپ می‌تواند حتی آب شرب شمال شرق کشور را دچار مشکلات اساسی کند و همچنین مشکل ریزگرد‌ها را هم به وجود بیاورد. اجرای این طرح بر سرشاخه‌های ارس است و ایران را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.