دادستان شهرستان نمین گفت: دستورات لازم برای بررسی علت تلف شدن یک قلاده خرس و شناسایی و دستگیری مسببان آن صادر شد تا با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی شود.

به گزارش تسنیم، جواد پروانه اظهار کرد: دراین‌ارتباط تصاویری از تعقیب و گریز و جرح و ضرب این قلاده خرس با ادواتی همچون تراکتور منتشرشده که در اسرع وقت دادستانی واردشده و با تشکیل پرونده موضوع را بررسی کرد.