معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند گفت که برای نخستین بار جعبه‌های ایمن ویژه پسماندهای خطرناک خانگی در بین خانوارهای تهرانی از طریق ۴۵۵ غرفه توزیع خواهد شد.به گزارش فارس، شادی مالکی اعلام کرد: هدف از مدیریت پسماند خطرناک عادی و جمع‌آوری مجزا و دفع آن‌ها، جلوگیری از پراکندگی آلودگی و بهینه‌سازی مدیریت پسماند در راستای توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست و ارتقای سلامت و ایمنی جامعه است.