رئیس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به‌دلیل طغیان بیماری سرخک در افغانستان، اتباع این کشور در گروه سنی نه‌ماهه تا ۳۰ساله به‌صورت رایگان واکسن سرخک را دریافت می‌کنند.

به گزارش تسنیم، زهرا نهبندانی، اظهار داشت: حداقل میزان پوشش واکسیناسیون در جامعه باید 95 درصد باشد، بنابراین اگر سطح پوشش واکسیناسیون کمتر از این مقدار باشد، احتمال طغیان بیماری وجود دارد.