یک نماینده مجلس گفت: طبق توافقی که با دولت انجام شده است ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند.به گزارش تسنیم، ابوالفضل ابوترابی افزود: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا پس از تصویب برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع و پس از تائید برای اجرا به دولت ابلاغ شود.