بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۳ همه‌گیری، نشان می‌دهد که چهار استان ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، هفته اخیر را بدون مرگ کرونایی سپری کرده‌اند.

همچنین به گزارش ایرنا، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۲۰۹۰ نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۲۰۴ نفر بوده است. در استان تهران تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۷۷۴، تعداد موارد بستری جدید ۴۱۴ و تعداد موارد فوتی‌های جدید ۵۱ نفر بوده و موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است.