روز پنجشنبه اولین گزارش در خصوص رویت نمونه خاص سرخک در قم ارایه شد که در این عرصه باید زمینه رشد این بیماری به سرعت از بین برود.

 سیامک محبی، رئیس مرکز بهداشت قم در این خصوص گفت: انجام واکسیناسیون و گزارش فوری موارد مشکوک به سرخک بهتربن راه پیشگیری از شیوع آن است.

*