عضو شورای شهر تهران نسبت به جابه‌جایی شبانه درخت‌ها در چیذر واکنش نشان داد و گفت: اینکه نیمه‌شب این کار را انجام می‌دهند حتماً مسئله و اشکالی دارد.

به گزارش مهر، ناصر امانی بیان کرد: قطعی در کار نبوده و جابه‌جایی درختان بوده و فیلمی هم که تلویزیون نشان داده معلوم بود که درختان باریشه در ماشین گذاشته و حمل می‌شود. ضمن اینکه درختان ازآنجا رفته و در منطقه قیطریه غرس شده است.

امانی تأکید کرد: در حال حاضر فصل آن نیست. فصل جابه‌جایی درختان یک‌فصل مشخص است و از بهار به بعد هرگونه جابه‌جایی طبق ضوابطی که سازمان بوستان‌ها ابلاغ کرده خلاف است چون درختان، درختان قبلی نمی‌شوند و معمولاً خشک می‌شوند و اگر در جای دیگر غرس شوند نمی‌رویند..