مدیرعامل انجمن پارکینسون ایران با اشاره به اینکه با جمعیت سالمند در کشور روبرو هستیم از افزایش میزان شیوع پارکینسون در ایران خبر داد و گفت:این بیماری به سنین پایین‌تر نیز رسیده است.

به گزارش فارس، محمود رضا فقیهی ادامه داد: با توجه به وجود ۹ میلیون سالمند داریم که میزان بروز پارکینسون شیوع بیشتری خواهد داشت.او تصریح کرد: مشکلی که وزارت بهداشت اکنون دارد این است که هنوز آمار دقیقی از تعداد بیماران ندارد.