وزیر نفت در اولین واکنش به ماجرای پتروشیمی میانکاله گفت: هیچ پروژه‌ای در وزارت نفت بدون تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست عملیاتی نخواهد شد.به گزارش تسنیم، جواد اوجی گفت: درباره پتروشیمی امیرآباد مازندران (پتروشیمی میانکاله) تابع سازمان حفاظت محیط زیست هستیم.

همچنین به گزارش دیروز ایرنا، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.با این حال روزنامه همشهری دیروز گزارش داد که با وجود همه این مخالفت‌ها، عملیات عمرانی پتروشیمی میانکاله، با سرعت عجیبی در حال انجام است.