سخنگوی اورژانس کشور از غرق شدن ۶۳ نفر در ۲۰ روز ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی گفت: از این تعداد ۳۳ درصد از غرق‌شدگی‌ها مربوط به دریا و ۳۲ درصد هم در رودخانه‌ها بوده‌اند. کمترین سن فوت‌شدگان یک سال و هفت ماه و بیشترین آن هم ۷۰ سال بوده است.سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به روند رو به رشد غرق‌شدگی در کشور‌ افزود: علی‌رغم تصور که بیشتر غرق‌شدگی‌ها در استان‌های شمالی اتفاق می‌افتد، این مسئله را بیشتر در استان‌های جنوبی و حاشیه دریای خلیج فارس مشاهده می‌کنیم.