سرهنگ علی همه‌خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نمودار‌های مقایسه‌ای در سیستم‌های هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ نشان داد که با شروع روزهای کاری و بازگشایی مدارس، حجم و تردد ترافیک در سطح معابر شهر تهران ۳۰ درصد افزایش یافته است.