فرماندار مهران شرط تردد در مرز مهران را داشتن ویزا از طریق سفارت عراق عنوان کرد و گفت: مرز مهران به روی افرادی که دارای ویزا از طریق سفارت کشور عراق باشد باز است.به گزارش تسنیم، علی عباس شفیعی افزود: طی ۱۳ روز گذشته ۱۶ هزار ایرانی که از طریق هوایی و زمینی با ویزا وارد عراق شده بودند، به کشور بازگشتند.