معاون درمان ستاد کرونای استان تهران گفت: تعداد بستری‌های روزانه به زیر ۲۰۰ رسیده است و کل تعداد بستری‌های کرونایی استان تهران هم ۸۸۰ نفر است.به گزارش ایسنا، نادر توکلی همچنین افزود: دو سه روز است که مرگ‌های کرونایی در تهران تک‌ رقمی شده است.