مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از ساماندهی 5 هزار دست‌فروش در روزبازارها خبر داد و شایعه فروش موزاییکی پیاده‌روها به دلیل ساماندهی دست‌فروشان در برخی مناطق تهران و به خطر افتادن منافع برخی افراد دانست.

به گزارش فارس، قدرت الله محمدی گفت: شایعاتی که درباره فروش موزاییکی پیاده‌روها به دست‌فروشان مطرح می‌شود در واکنش به ایجاد این روزبازارها از سوی کسانی بوده که منافع شخصی از دست‌فروشی داشتند.