یک بیمار آمریکایی مبتلابه سرطان خون پس از دریافت سلول‌های بنیادی اهداکننده‌ای که به‌طور طبیعی در برابر ویروس عامل بیماری ایدز مقاوم است، بهبود یافت و تبدیل به سومین فرد و اولین زن بهبودیافته از این بیماری با کمک پیوند تا به امروز شد.به گزارش ایسنا، اطلاعات مربوط به این مورد که یک زن میان‌سال با نژادی مختلط بود در کنفرانس رتروویروس‌ها و عفونت‌های فرصت‌طلب در دنوِر ارائه شد. این اولین باری است که از خون بندناف استفاده‌شده است، رویکردی جدید که می‌تواند این درمان را برای افراد بیشتری قابل‌دسترس کند.