وزارت بهداشت اعلام کرد: با گسترش اُمیکرون در سراسر کشور، تعداد شهرهای قرمز از ۱۲۰ به ۲۴۷ شهر رسیده و هیچ شهری در وضع آبی قرار ندارد.

همچنین بر اساس این گزارش، ۱۳۳ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند و ۱۸ هزار و ۵۹۸ بیمار جدید مبتلا به کووید شناسایی شدند.