مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت از ورود افراد فاقد ماسک و واکسن نزده به مترو جلوگیری می‌شود. به گزارش صداوسیما، مهدی شایسته اصل گفت: از هفته گذشته با جدیت و حساسیت بیشتری از ورود افراد فاقد ماسک به ایستگاه و واگن‌های مترو جلوگیری شده است و مأموران افراد فاقد ماسک را به محل‌های فروش ماسک هدایت می‌کنند.شایسته اصل افزود: در آینده نزدیک با راه‌اندازی سامانه ایران من، افراد واکسن نزده از طریق کارت‌های بلیت متروشان و حتی با تهیه خرید بلیت‌های عادی شناسایی و از ورودشان به محدوده ایستگاه و سکوها ممانعت به عمل می‌آید.