مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اعلام کرد: سند بخش دیگری از میدان آزادی به نام شهرداری تهران صادر شد.به گزارش فارس، حسن محمدحسن زاده درباره صدور سند بخش دیگری از میدان آزادی به نام شهرداری تهران اظهارکرد: با صدور این سند تاکنون  سند 2700 متر از میدان آزادی به نام شهرداری تهران صادر و مابقی در حال بررسی و تثبیت است.