رئیس‌کل دادگستری استان تهران با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص گفت: در دادگستری تهران در حال بازبینی تمام پرونده‌های مرتبط با قصاص هستیم.به گزارش ایلنا، علی القاصی‌مهر بابیان اینکه به دنبال اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص از اولیای دم هستیم، گفت: دسته‌ای از پرونده‌های قصاص که معطل‌مانده‌اند، مشمول ماده ۴۲۹ می‌شوند. در این نوع پرونده‌ها اگر متهم پرونده در زندان بلاتکلیف مانده باشد به دادگاه اعلام می‌کنیم که موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد شود.او ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که دسترسی به اولیای دم پرونده وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال اولیای دم در کشور حضور نداشته باشند. در این موارد مقررشده دادگاه اقدامات لازم را برای دسترسی به اولیای دم و تعیین تکلیف پرونده انجام دهد.