مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با اشاره به تردد بیش از ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور در سال ۱۳۹۹ گفت: از میان این موتورسیکلت‌ها تنها ۲۳۰ دستگاه برای اخذ معاینه فنی به مراکز مراجعه کرده‌اند.به گزارش ایسنا، عبداله متولی گفت: معاینه فنی می‌تواند در بهبود و ارتقای تولید خودرو در کشور، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی وسائل نقلیه بسیار موثر باشد. این درحالی است که هر موتور سیکلت به طور میانگین شش برابر خودروها آلاینده هستند.