مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: به دلیل تبعات اقتصادی کرونا و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم، میزان مصرف شیر و لبنیات حدود ۳۰ درصد در سفره مردم کمتر و یا حذف شده است.

به گزارش ایلنا، زهرا عبداللهی گفت: باید برای شیر و لبنیات یارانه تخصیص داده شود که مردم به خصوص دهک‌های درآمدی پایین قادر به خرید و مصرف شیر و لبنیات باشند، در سال‌های گذشته یکی از پیشنهادات و درخواست‌های وزارت بهداشت بوده و هست. اما متاسفانه چندان جدی گرفته نشده و در شرایط فعلی که ممکن است افزایش قیمت شیر و لبنیات در سال‌های آینده تا ۶۰ درصد باشد و حتماً از سفره تعداد بیشتری از مردم حذف می‌شود، در نظر گرفتن یارانه به هر شکلی که می‌تواند یارانه نقدی، بن کارت و غیره باشد، به خصوص برای دهک‌های درآمدی پایین باید عملی شده و اجرا شود.