مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو به حواشی خبر اعزام قطار مترو به قم پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، مهدی شایسته‌اصل، درباره چرایی اعزام یک رام قطار برای متروی قم گفت: بر اساس اساسنامه شرکت بهره برداری مترو این شرکت می‌تواند برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کمک شهرهای دیگر رود که می‌تواند جذب درآمد هم برای این شرکت داشته باشد.

وی با بیان این که برای قم یک رام قطار سه واگنه درنظر گرفته شده است که به مدت ۳۰ روز برای تست گرم وسرد مترویشان به آنها قرض می‌دهیم، گفت: این اقدام بر اساس درخواست رئیس جمهور و با دستور مساعد شهردار تهران انجام می‌گیرد، گفت: ما بر اساس اساسنامه و قواعد حقوقی باید وارد مذاکره با استانداری و شهرداری قم شویم و هنوز پای میز مذاکره نیامده‌اند اما باید قراردادی ببندیم. ما باید تضامین لازم را از استانداری و شهرداری قم دریافت کنیم تا منافع مردم شهر تهران حفظ شود.