رئیس شورای شهر تهران از قول زاکانی، شهردار تهران برای جمع‌کردن اتوبوس‌های مستقر برای کارتن‌خواب‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ مهدی چمران گفت: من با آقای زاکانی صبحت کردم و قرار شد شنبه یا یکشنبه بساط اتوبوس‌هایی که در شب محل خواب افراد است جمع کنند چون اتوبوس بهداشتی نیست.

او افزود: البته قرار است این اتوبوس‌ها را جمع کنند و این افراد را در مکانی دیگر سامان دهند.