رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از شناسایی ۲۶ هزار نقطه ناایمن در تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان گفت: طبق مطالعات انجام‌شده و نظرسنجی که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران صورت گرفته در سال ۹۸ تأمین امنیت روانی در فضاهای عمومی یکی از دغدغه‌های شهروندان بوده است که ۴۴ درصد از افراد اعلام کرده بودند که در زمان تاریکی هوا در  تردد شهری با احساس ترس و عدم امنیت رو به رو هستند که تعداد زنان به شکل چشمگیری زیادتر از مردان بود.

او افزود: سال گذشته دستورالعمل اجرای ارتقای احساس امنیت به مناطق ابلاغ شد و قرار بود شورای راهبردی و کمیته‌های زیر مجموعه شکل بگیرد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و این در حالی است که طبق  گزارش از ۱۳۷ از آذر ۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ هزار نقطه ناایمن توسط شهروندان گزارش شده که متاسفانه این کمیته‌ها و شورای راهبردی تشکیل نشده است.